กิจกรรม
NEWS & ACTIVITY
ANS Family Countdown #1
งานชมพูม่วง ร่วมรวมใจ
SHOW ALL
อำนวยศิลป์ เน็ตเวิร์คสเปเชียล
NETWORK SPECIAL
  • เยี่ยมคารวะ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทย และอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
    นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทย อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ และขอคำแนะนำในการบริหารงาน พร้อมนี้ คณะยังได้ร่วมร้องเพลง มัจฉาร่วมข้อง กับพี่จิ๋ว พลเอกชวลิต ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านปิ่นประภาคม
  • เยี่ยมคารวะ ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของไทย และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์
    นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของไทย และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ และขอคำแนะนำในการบริหารงาน พร้อมนี้ พี่สมชายได้กล่าวว่า "อำนวยศิลป์ก็คืออำนวยศิลป์ พวกเราต้องช่วยกัน พวกท่านมาทำงานช่วยอำนวยศิลป์ ก็เหมือนกับได้ช่วยผมด้วย" 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านพักท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์
  • เยี่ยมคารวะ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์
    นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย และเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ และขอคำแนะนำในการบริหารงาน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)